آموزشگاه موسیقی شبدیز در لامرد.
کمک مالی به این اجرای مویسیقی زنده صرف توسعه آموزش موسیقی می شود. مبلغ دلخواه. در صورت جمع آوری هزینه های کافی از اساتید بنام در برنامه ها دعوت خواهد شد.
دلخواه به ریال
آموزش انواع ساز و آواز. با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی